AKUSTIKA I PROJEKTIRANJE U AKUSTICI

Akustika kao cilj projektiranja postavlja prostor s optimalnim vrijednostima parametara akustičke kvalitete, ovisno o namjeni tog prostora. Taj princip primijenjuje se za svaki prostor, bez obzira na njegovu geometrijsku ili građevinsku složenost. Koriste se suvremeni računalni programi koji nam omogućuju i grafički prikaz vrijednosti i/ili prostornu i/ili statističku raspodjelu vrijednosti parametara akustičke kvalitete.

Projektiranje akustike moguće je, a i poželjno, raditi u dogovoru s ostalim projektantima u okviru izrade glavnog projekta prilikom izgradnje novih građevina, ili je moguće raditi projekt akustičke obrade već postojećih građevina.

U svakom slučaju, temeljem arhitektonskih i građevinskih podloga radi se računalni model prostora koji će biti osnova za računalnu simulaciju akustičkih karakteristika i određivanje akustičke obrade u cilju postizanja optimalnih vrijednosti parametara akustičke kvalitete.

Akustika - računalni modeli za izradu simulacija pri projektiranju

3D model prostora
3D model prostora
Računalni model za simulaciju - 3D prikaz
Računalni model za simulaciju - 3D prikaz
Akustika - racunalni model za simulaciju - 3D model - slozeni prostor
Računalni model za simulaciju - 3D model - slozeni prostor
Racunalni model za simulaciju - tlocrt prostora
Računalni model za simulaciju - tlocrt prostora
Računalni model za simulaciju - 3D model - jednostavni prostor
Računalni model za simulaciju - 3D model - jednostavni prostor

Vrijednosti parametara akustičke kvalitete

U slučaju akustičke obrade već postojećeg prostora uvijek se najprije rade objektivna mjerenja prostora. Nakon toga radi se simulacija zatečenog stanja, pri čemu vrijednosti parametara dobivenih mjerenjem moraju biti odgovarajući vrijednostima parametara dobivenih računalnom simulacijom.

Slijedeći korak u procesu projektiranja je utvrđivanje kritičnih parametara i određivanje željenih i/ili optimalnih vrijednosti s obzirom na namjenu prostora.

Vrijeme odjeka - prije obrade
Vrijeme odjeka - prije obrade
Vrijeme odjeka - poslije obrade
Vrijeme odjeka - poslije obrade
Akustika - razumljivost govora - prije obrade
Razumljivost govora - prije obrade
Akustika - razumljivost govora - poslije obrade
Razumljivost govora - poslije obrade

Izvedbeni projekt akustičke obrade

Konačna faza u izradi projekta akustičke obrade prostora je izvedbeni projekt akustičke obrade prostra, u kojem se izvođaču prikazuje koje je sve radnje potrebno napraviti, koje materijale upotrijebiti, i na koji način provesti radove, a da bi se početni cilj (akustički ugodan prostor) u potpusnosti realizirao.

Akustika - akusticka obrada prostora
Akustika - akusticka obrada prostora
Akustika - akusticka obrada prostora - detalj
Akustika - akusticka obrada prostora - detalj

Projekt elektroakustike

Paraleno s akustičkom obradom prostora moguće je provesti i instalaciju elektroakustičke opreme, ovisno o namjeni prostora i zahtjevima investitora.

Akustika - sustav ozvucenja - racunalna simulacija
Akustika - sustav ozvucenja - racunalna simulacija
Akustika - sustav ozvucenja - blok shema
Akustika - sustav ozvucenja - blok shema

Rendering i auralizacija - grafički prikaz izgleda prostora i kvalitete zvuka nakon akustičke obrade

U svom radu prilikom projektiranja akustičke obrade prostora izuzetna pažnja je posvećena i vizualnoj izvedbi i prilagođavanju obrade postojećem stanju i/ili zahtjevima investitora. Pri tome se uvijek maksimalno poštuju zahtjevi investitora, ukoliko je na takav način moguće postići željeni cilj. Ukoliko je potrebno, izražuje se i rendering model prostora, kojim se jasno i nedvosmisleno investitoru prikazuje kako će prostor izgledati nakon obrade, a moguće je napraviti i proces auralizacije. Time dobivamo zvučni signal kakav je bio prije i kakav će biti poslije obrade.

Akustika - render model 01
Akustika - render model 01
Akustika - render model 02
Akustika - render model 02
Close Menu