AKUSTIKA PROSTORA

Akustika prostora je nauka koja se bavi problemom slušnog osjeta u nekom prostoru. Cilj je postići “dobro i ugodno” slušanje u prostoru. Akustika prostora je određena objektivnim i subjektivnim parametrima akustičke kvalitete. Pri tome je vrijednosti objektivnih parametara kvalitete akustike prostora moguće izmjeriti (Mjerenja u akustici). Vrijednosti subjektivnih parametara kvalitete akustike prostora dobivaju se ispitivanjem.

Akustika prostora - akustički uređen prostor
Akustički uređen prostor

Akustika prostora – objektivni parametri kvalitete

 Vrijeme odjeka

Vrijeme odjeka definirano je kao vrijeme potrebno da razina zvučnog tlaka u prostoriji padne za 60 dB nakon prestanka djelovanja izvora zvuka. Budući da je često teško u prostoru kod mjerenja postići dinamiku od 60 dB, vrijeme odjeka se procjenjuje temeljem izmjerenih vrijednosti pada zvučnog tlaka za 10, 20 ili 30 dB. U standardu ISO3382 je definirano:

  • RT30 – vrijeme potrebno da zvučni tlak padne od vrijednosti -5 dB na -35 dB, ekstrapolirano na pad od 60 dB.
  • RT20 – vrijeme potrebno da zvučni tlak padne od vrijednosti -5 dB na -25 dB, ekstrapolirano na pad od 60 dB
  • RT10 – vrijeme potrebno da zvučni tlak padne od vrijednosti -5 dB na -15 dB, ekstrapolirano na pad od 60 dB.

Mjerenja se rade u oktavnim pojasevima frekvencija od 125 Hz do 4 kHz, ili u tercnim pojasevima za područje od 100 Hz do 5 kHz.

Vrijeme ranog opadanja

Vrijeme ranog opadanja – EDT (Early Decay Time), definirano je kao vrijeme potrebno da razina zvučnog tlaka padne za 10 dB, i to od početne vrijednosti 0 dB. U slučaju idealnog prostora i idealnog eksponencijalnog pada razine zvučnog tlaka, vrijeme odjeka je jednako vrijednosti ranog pada pomnoženog s faktorom 6.

  • RT60( f ) = 6⋅ EDT( f )

Vrijeme početnog kašnjenja (IDT – Initial Time Delay Gap)

Vrijeme početnog kašnjenja (IDT) je definirano kao vrijeme koje prođe između dolaska direktnog zvuka i prve snažne refleksije do točke mjerenja.

Jasnoća (C – Clarity)

Jasnoća – C50, C80, je definirana kao logaritamski odnos zvučnih energija prije i poslije neke vremenske granice t. Za dobru kvalitetu govora određena je kao 50 ms, a za glazbu je 80 ms.

Close Menu