AKUSTIČKA OBRADA (IZVOĐENJE)

Akustička obrada prema napravljenom projektu akustike je završni, ali jednako važan, ako ne i najvažniji dio u procesu akustičke obrade prostora. Radove akustičke obrade izvode iskusni radnici koji su upoznati s činjenicom da je kod izvođenja akustičke obrade prostora i/ili elektroakustičkih instalacija, važan svaki, pa i najmanji detalj. Pri tome se radovi mogu podijeliti u grupu početnih i grubih građevinskih radova, zatim u izvođenje elektroakustičkih instalacija i montaže opreme, i na koncu finalna obrada.

Pri tome možemo ponuditi izradu s klasičnim materijalima dostupnim na tržištu, no posebno naglašavamo mogućnost izrade unikatnih elemenata koji će po svojim akustičkim karakteristikama biti izrađeni samo za jednu, specifičnu primjenu. Pri tome proces proizvodnje našeg partnera u potpunosti zadovoljava sve kriterije pomoću kojih će izraditi elemente prilagođene svakoj specifičnoj namjeni.

Akusticka obrada - primjer-obrade zida i montaza opreme
Akustička obrada - primjer-obrade zida i montaža opreme
Akusticka obrada - obrada zidova
Akustička obrada - obrada zidova
Akusticka obrada - primjer montaze zvucnika na obadjenu povrsinu
Akusticka obrada - primjer montaze zvucnika na obadjenu povrsinu

Početni građevinski radovi

Akusticka obrada - radovi 01
Akustička obrada - radovi
Akusticka obrada - radovi 02
Akusticka obrada - radovi
Akusticka obrada - radovi 03
Akustička obrada - radovi

Posebni građevinski elementi akustičke obrade

Prema potrebi, spremni smo za posebne potrebe proizvesti i posebne elemente, u potpunosti prilagođene specifičnim zahtjevima pojedinog projekta.

Close Menu