Kompletna akustička rješenja

Akustički ugodan prostor za boravak, život i rad ljudi

Sirenje zvuka

Akustika (grč. ἀϰουστıϰός: slušni) – grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja i osjeta zvuka.
Zvuk – mehaničko titranje čestica u prijenosnom mediju (elastičnom sredstvu). Ukoliko je frekvencija titranja između 16 Hz i 20 kHz, onda je to zvuk koji čovjek može čuti, tzv. čujni zvuk.
Elektroakustika – područje elektrotehnike koje razmatra i ostvaruje mogućnoti pretvaranja zvuka u električni signal, i obrnuto.
Projekt – vremenski određena aktivnost koja rezultira jedinstvenim proizvodom i/ili uslugom.

NAŠE USLUGE IZ PODRUČJA ELEKTROAKUSTIKE

Temelj akustičke obrade uvijek je zatečeno stanje, koje treba, ili ne treba, mijenjati. No, potrebno je znati vrijednosti ključnih parametara!

Vrijednosti parametara akustičke kvalitete prostora dobivaju se objektivnim mjerenjem, temeljenim na međunarodnim propisima i standardima.

Primjenom znanstvenog pristupa i modernih metoda, upotrebom računalnih simulacija i proračuna, nastaje projekt akustičke obrade kojim se postižu optimalne vrijednosti parametara akustičke kvalitete, s obzirom na namjenu tog prostora.

Dobiveno rješenje je specifično i jedinstveno za svaki projektni zadatak.

Akustički uređen i opremljen prostor je prostor u kojem je ugodno boraviti, raditi, ili samo slušati.

Rješenja se izvode prema projektu, a pri obradi se mogu koristiti standardna rješenja, ili specifična, jedinstvena, posebno izrađena i dizajnerski prilagođena rješenja.

NAŠE ZNANJE IZ PODRUČJA ELEKTROAKUSTIKE

Pogledajte na čemu temeljimo rezultate

PARTNERI

Akustikadesign

Projekt-X

Vrlo je važno ne odustati. Tek tako možete nešto i učiniti (Stephen Hawking)

Close Menu