Projektiranje akustike prostora

Akustički ugodan prostor za boravak, život i rad ljudi

Akustika

Akustika (grč. ἀϰουστıϰός: slušni) – grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja i osjeta zvuka.
Zvuk – mehaničko titranje čestica u prijenosnom mediju (elastičnom sredstvu). Ukoliko je frekvencija titranja između 16 Hz i 20 kHz, onda je to zvuk koji čovjek može čuti, tzv. čujni zvuk.
Elektroakustika – područje elektrotehnike koje razmatra i ostvaruje mogućnoti pretvaranja zvuka u električni signal, i obrnuto.
Projekt – vremenski određena aktivnost koja rezultira jedinstvenim proizvodom i/ili uslugom.

NAŠE USLUGE IZ PODRUČJA AKUSTIKE

Temelj akustičke obrade uvijek je zatečeno stanje, koje treba, ili ne treba, mijenjati. No, potrebno je znati vrijednosti ključnih parametara!

Vrijednosti parametara akustičke kvalitete prostora dobivaju se objektivnim mjerenjem, temeljenim na međunarodnim propisima i standardima.

Projektiranje akustike prostora radi se primjenom znanstvenog pristupa i modernih metoda, upotrebom računalnih simulacija i proračuna. Tako nastaje projekt akustike kojim se postižu optimalne vrijednosti parametara akustičke kvalitete, s obzirom na namjenu tog prostora.

Dobiveno rješenje je specifično i jedinstveno za svaki projektni zadatak.

Akustički uređen i opremljen prostor je prostor u kojem je ugodno boraviti, raditi, ili samo slušati.

Rješenja se izvode prema projektu, a pri obradi se mogu koristiti standardna rješenja, ili specifična, jedinstvena, posebno izrađena i dizajnerski prilagođena rješenja.

NAŠE ZNANJE IZ PODRUČJA AKUSTIKE

Pogledajte na čemu temeljimo rezultate

PROFESIONALNI SUSTAVI OZVUČENJA

Za više informacija pogledajte:

BosePROsoundsystem

PARTNERI

Vrlo je važno ne odustati. Tek tako možete nešto i učiniti (Stephen Hawking)

Close Menu